Drucken
Kategorie: Inhalt Geschichte
Zugriffe: 19393

Kleine Liste von Kampfkünsten

(siehe mehr unter: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_martial_arts)

 

Aikido (jap.) Muay Thai (thail.) Waffentechniken
Aiki-Jutsu(jap., amerik.) Narabi Ryu Ju Jutsu (belgisch) Arnis (Stock philip.) = Escrima od. Kali
American Kenpo (Ed Parker Karate) Nin-Jutsu (jap.) Banshay (burmesische Waffen)
Bando (burmes.) Pehlwani (iran./ind.) Baton (Stock)
Boeke (mongolisches Ringen) Penchak Silat (indones.) Bo-Jutsu (Stockkampf)
Brazilian Jiu Jitsu (brasil./amerik.) Pride (amerik.) Eskrima (Philipp. Stock) = Arnis, Kali
Capoeira(brasil.) Sambo (russ.) Gatka ( urspr. ind. Waffenkunst Shastar Vidyaa)
Chi Ryu Aiki Jitsu (belgisch) Savate (franz.) Ho-Jutsu (Waffenkampf)
Chin Na/Qin na (chin.) Shaolin Boxen (chin.) Iaido, Iai-Jutsu (Schwertziehen)
Choy Lay Fut Kung Fu (chin.) Shou Shu (amerik.) Jodo, Jobutsu (Stock)
Grappling (amerik.) Shorinji Kempo (chin.) Kali Sikaran (Stock)
Hap ki do (korean.) Shotokan-Karate (jap.) Keibo-Jutsu (Polizeistock)
Hoku Shin Ko Ryu Ju Jutsu (schwedisch 1979) Shuai Jiao (chin./mongol.) Kendo (Schwertkampf)
Hsing-I (chin.) Sumo (jap.) Kukishin Ryu (Stock)
Jeet Kune Do (Bruce Lee) Systema (russ.) Kusarigama-Jutsu (Sichel mit Kette)
Jiu-Jitsu (jap.) Tactical Self Defense (amerik.1998) Kyudo (Bogenschießen)
Judo(intern.) Taekwon-Do (korean.) Naginata-do (jap. Lanze)
Ju-Jutsu (dt./intern.) Tai Chi Chuan (chin.) Nunchaku (Dreschflegel)
Ju Ki Jutsu (dt.)    
Karate (jap.) Tantui (chin.) Sai (Dreizack)
Kempo, Kenpo (chin.) Thaiboxen (thail.) Shuriken (Wurfsterne)
Kickboxen (intern.) Uechiryu Karate Do(Okinawa-Karate) So-Jutsu (Speerwerfen)
Ki Tai Jutsu (dt.) Vale Tudo (brasil.) Tai-Jutsu (Ninja-Techniken)
Krav Maga (israel.) Viet-Vo-Dao (vietnam.) Tanto-Jutsu (Messer)
Kung Fu (chin.) Wing Tsun (chin.) Tetsubo-Jutsu (Schlagstock)
Lethwei (burmes.) Wushu (chin.) Tonfa (Mühlradgriff)
Mahakyunan (burmes.) Yawara (jap. Vorläufer von Jiu Jitsu)  
Mixed Martial Arts (intern.)